Nowy harmonogram wypłat

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewie informuje, że wypłata zasiłków rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia rodzicielskiego, świadczeń z funduszu alimentacyjnego od 1 stycznia 2023 r. do
31 grudnia 2023 r. będzie dokonywana w następujących terminach:

 • 27.01.2023 r.
 • 27.02.2023 r.
 • 27.03.2023 r.
 • 27.04.2023 r.
 • 26.05.2023 r.
 • 27.06.2023 r.
 • 27.07.2023 r.
 • 28.08.2023 r.
 • 27.09.2023 r.
 • 27.10.2023 r.
 • 27.11.2023 r.
 • 20.12.2023 r.