Sygnały ostrzegawcze

Uzależnienie od alkoholu rozwija się stopniowo i nikt nie może powiedzieć, że uzależnił się np. 17 stycznia  o 22-giej. Z powodu systemu mechanizmów obronnych pomniejszających i zniekształcających rozmiary problemu, sama osoba zainteresowana orientuje się dość późno, iż coś niepokojącego dzieje się w jej życiu. Kiedy pojawią się wyraźne objawy uzależnienia, na ogół choroba jest już rozwinięta. Jednak warto wiedzieć, iż są pewne sygnały rozwoju uzależnienia, które powinny zwrócić naszą uwagę.  Pozwolą one w porę podjąć działania  zaradcze.

Poniżej lista takich sygnałów – zawiera szereg najczęściej powtarzających się sygnałów wskazujących na pojawienie się początków uzależnienia:

 • Gdy  człowiek zauważa,  że działanie alkoholu odpręża i daje ulgę, redukuje napięcie  i niepokój, osłabia poczucie winy, ośmiela, ułatwia zaśnięcie czy pobudza do działania.
 • Gdy osoba zagrożona uzależnieniem zaczyna poszukiwać, inicjować i organizować okazje do wypicia, pije łapczywie, jakby gasząc pragnienie, wyprzedza kolejki…
 • Gdy postępuje przywiązanie do sytuacji picia (narasta koncentracja na sytuacjach związanych z piciem, oczekiwanie na moment picia, celebrowanie picia, niepokój gdy nie można się napić)…
 • Gdy powtarzają się przypadki upicia, osoba zagrożona pije alkohol pomimo zaleceń lekarskich, sugerujących konieczność powstrzymywania się od picia…
 • Gdy pojawia się duma z tego, że może wypić większą niż uprzednio ilość alkoholu (tzw. mocna głowa świadcząca o wzroście tolerancji na alkohol)…
 • Gdy pojawiają się incydenty  zapominania wydarzeń, które miały miejsce poprzedniego dnia podczas picia (tzw. palimpsesty alkoholowe, „urwane filmy”, „przerwy w życiorysie”).”Jak ja doszedłem do łóżka?”, „O czym rozmawiałem z moim szefem godzinę wieczorem przez komórkę?”…
 • Gdy ktoś, kto uprzednio pił w sytuacjach towarzyskich, zaczyna pić w samotności i do tego w ukryciu…
 • Gdy powtarzają się przypadki prowadzenie samochodu po niewielkiej nawet ilości alkoholu…
 • Gdy na uwagi o konieczności ograniczenia picia lub sytuacje utrudniające dostęp do alkoholu osoba zagrożona uzależnieniem reaguje agresją lub rozdrażnieniem i stara się unikać rozmów na temat swojego picia…
 • Gdy zaczynają się powtarzać wewnętrzne, nieudane próby ograniczenia picia lub przysięgi abstynencji po to, aby udowodnić sobie posiadanie kontroli nad piciem alkoholu…
 • Gdy powtarza się regularne wypijanie dużych dawek alkoholu zwiększa się ilość         i częstotliwość spożywania alkoholu,np. jednorazowo powyżej 100 gramów etanolu lub regularne codziennie spożywanie powyżej 20 gramów etanolu…
 • Gdy dzień zaczyna się od picia alkoholu (np. poranne piwo)…
 • Gdy używanie alkoholu staje się sposobem usuwania przykrych skutków poprzedniego picia (klinowanie)…
 • Gdy rosną negatywne konsekwencje nadużywania alkoholu, a mimo to picie jest nadal kontynuowane…

MOŻE TO OZNACZAĆ, ŻE JESTEŚ UZALEŻNIONY – NIE CZEKAJ, IDŹ DO SPECJALISTY,  PAMIĘTAJ  UZALEŻNIENIE  TO  NIE  KATAR  SAMO  NIE PRZEJDZIE !!!

© 2009 PARPA – Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych