Świadczenia rodzinne – nowy okres zasiłkowy 2024/2025

Przypominamy, że od 1 lipca br. można składać drogą elektroniczną wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2024/2025 trwający od 01.11.2024 r. do 31.10.2025 r. 

Tradycyjne wnioski „papierowe” będą przyjmowane od 1 sierpnia br. W okresie zasiłkowym 2024/2025 podstawą do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych uzależnionych od dochodu jest rok bazowy 2023 a także wszelkie zmiany od roku 2023.