Stypendia szkolne

Informujemy, że wstępna kwota przyznana na stypendia szkolne wynosi 550 złotych i 700 złotych dla uczniów niepełnosprawnych. Faktury dostarczać można do skrzynki podawczej, która znajduje się w klatce B ośrodka przy wejściu do świadczeń rodzinnych. Faktury prosimy wrzucać w zamkniętych kopertach z dołączonym aktualnym nr telefonu kontaktowego. Wszelkie informacje dotyczące stypendium szkolnego  uzyskać można pod nr 58 535 22 17 wew. 31