Sprawozdanie merytoryczno – finansowe oraz plan na rok 2015.

Publikujemy sprawozdanie merytoryczno – finansowe z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Gniew w 2014 roku.

pobierz: Sprawozdanie za 2014r.

Plan – kierunki działań na 2015 rok w celu realizacji Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Gniew.

pobierz: Plan na 2015r.