Protokół z konsultacji w sprawie współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Protokół z konsultacji w sprawie współpracy z organizacjami pozarządowymi, dotyczący Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Gniew na rok 2021.

Konsultacje do Gminnego Programu Profilaktyki uwagi na stan epidemiologiczny w kraju zostały przeprowadzone w formie zdalnej, poprzez przesłanie uwag i opinii na adres e-mail: profilaktyka@mgops.gniew.pl w terminie od 02.11.2020r. do 09.11.2020r.

W trakcie trwania konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi, opinie i propozycje od organizacji pozarządowych do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Gniew na rok 2021.

Na tym konsultacje zakończono.