Pomoc bezdomnym w okresie jesienno-zimowym

W okresie jesienno-zimowym jak co roku wszystkie osoby bezdomne przebywające na terenie gminy Gniew są objęte monitoringiem ze strony policji i pracowników pomocy społecznej. Większość osób bezdomnych ma zapewnione miejsce w schroniskach.
Informacje na temat miejsc mogących natychmiast przyjąć bezdomnych znajduje się w M-GOPS i policji.
Najbliższa ogrzewalnia znajduje się w Nowem, ul. Tylna 12, czynna od 19.00 – 7.00. W Tczewie, ul. Orzeszkowej 6, czynna całodobowo w okresie zimowym.

Pomocy bezdomnym udzielają także następujące placówki:

Schronisko dla osób bezdomnych, Smętowo, ul. Ogrodowa 1, tel. 58 561 90 32
Schronisko dla osób bezdomnych, Malbork, ul. Rolnicza 1, tel.55 273 40 65
Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia, Nowy Staw, ul. Mickiewicza 32 , tel. 510 262 507
Schronisko Stowarzyszenia na rzecz bezdomnych AGAPE, Szawałd 16, tel. 510 262 494
Schronisko Stowarzyszenia na rzecz bezdomnych AGAPE, Borowy Młyn, tel. 55 277 42 88
Schronisko Stowarzyszenia na rzecz bezdomnych AGAPE, Sztum, tel. 55 277 78 07
Gdańska Fundacja Kultury Chrześcijańskiej, Gdańsk-Orunia, ul. Równa 14, tel. 58 309 00 18
Schronisko Stowarzyszenia na rzecz bezdomnych PANAKEJA, Wiślinka, ul. Piaskowa 9, tel. 58 355 40 19
Stowarzyszenie Opiekuńczo-Resocjalizacyjne ”PROMETEUSZ”, Gdańsk, ul. Sucharskiego 1, tel. 58 721 53 77
Ogrzewalnia przy dworcu PKP w Gdańsku, ul. Podwale Grodzkie, tel. 58 343 28 37.

Bezdomni którzy chcą skorzystać z noclegowni poza terenem Tczewa mogą się zwrócić do MOPS lub policji po tzw. bilet kredytowany.