Aktualności

Informacja o wyniku naboru na stanowisko psychoterapeuta

Informacja o wyniku naboru na stanowisko psychoterapeuta w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewie

Informuję, że w odpowiedzi na ogłoszony nabór w dniu 05.12.2022 roku na stanowisko psychoterapeuta wybrana została :

Pani Alicja Grabska zam. Tczew.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Alicja Grabska w optymalnym stopniu spełnia wymagania przedstawione
w ogłoszeniu o naborze. Kandydatkę cechuje długoletnie doświadczenie w pracy z osobami doznającymi przemocy w rodzinie, osobami uzależnionymi od alkoholu i współuzależnionymi. Zdobyta wiedza teoretyczna i praktyczna dają znaczną gwarancję prawidłowego wykonywania powierzonych zada

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 14/2022 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie z dnia: 16.12.2022 roku informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewie do zatrudnienia na stanowisku:

od starszego referenta do inspektora ds. świadczeń

w Zespole Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego

wybrana została Pani Aleksandra Kamrowska zam. w Szprudowie

https://mgopsgniew.bip.gov.pl/fobjects/download/1377147/informacja-o-wynikach-naboru-na-stanowisko-urzednicze-pdf.html

Rozeznanie cenowe rynku

Rozeznanie cenowe rynku z dnia 12 grudnia 2022 r. –
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewie

W ramach rozeznania cenowego rynku Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia:

„Zakup i dostawa węgla kamiennego eko-groszek” Więcej „Rozeznanie cenowe rynku”