„Opaski bezpieczeństwa”, trafiły do 32 seniorów 65+ z terenu gminy Gniew. Pozwalają kontrolować różnego rodzaju parametry, a w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia można dzięki nim wezwać pomoc.

II Moduł Programu „Korpus Wsparcia Seniorów”, w ramach którego wręczono „opaski bezpieczeństwa”, realizowany jest przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Gniewie od 01.07.2022 r. do 31.12.2022 r. Gmina Gniew pozyskała na ten cel środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, mającego na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych, przez zwiększenie dostępu do tzw. opaski bezpieczeństwa.

„Opaska bezpieczeństwa” to niewielkie urządzenie, przypominające zegarek na rękę.

Jest lekka, łatwa w obsłudze – ma tylko jeden przycisk, a wśród jej funkcji wymienić należy: przycisk sos, detektor upadku, funkcję lokalizacji, pomiar ciśnienia oraz puls, godzinę oraz datę, krokomierz.

Opaska posiada połączenie z systemem  Teleopieki, w którym przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę pracują ratownicy medyczni. Ratownicy nadzorują, rejestrują i przyjmują zgłoszenia alarmowe, a także nawiązują połączenia głosowe z Użytkownikiem celem weryfikacji stanu zdrowia, wezwania odpowiednich służb ratunkowych oraz powiadomienia opiekunów zgłoszonych do kontaktu. Każde omdlenie czy upadek jest natychmiast rejestrowane.