Ogłoszenie

W związku z Zarządzeniem Nr110/22 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 26 lipca 2022r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy na 2023 rok, zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych i jednostek wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie na konsultacje dotyczące projektu budżetu na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gniew na lata 2022-2023.

Konsultacje odbędą się 12 września 2022r. o godz. 14.00

w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewie, Osiedle Witosa 9, pok. nr 9.