Ogłoszenie o wyniku postępowania – usługi opiekuńcze

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), na: „Świadczenie usług opiekuńczych w warunkach domowych w gminie Gniew w roku 2021”

szczegóły ogłoszenia