Ogłoszenie o wyniku postępowania – usługi opiekuńcze

Ogłoszenie o wyniku postępowania prowadzonego w trybie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579 z późn. zm.), na:  „Świadczenie usług opiekuńczych w warunkach domowych w Gminie Gniew w roku 2018”

Ogłoszenie o wyniku postępowania