Ogłoszenie o wyniku postępowania – usługi opiekuńcze

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), na:  „Świadczenie usług opiekuńczych w warunkach domowych w gminie Gniew w roku 2019”

Ogłoszenie o wyniku postępowania