Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – usługi

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia „Świadczenie usług opiekuńczych w warunkach domowych w gminie Gniew w roku 2019”