Ogłoszenie o zamówieniu – usługi opiekuńcze

Ogłoszenie o zamówieniu – Usługi opiekuńcze
Świadczenie usług opiekuńczych w warunkach domowych w gminie Gniew w roku 2022

Ogłoszenie o zamówieniu