Ogłoszenie konkursu ofert na realizacje zadań z zakresu zdrowia publicznego w 2020 roku

Burmistrz Miasta i Gminy Gniew ogłasza konkurs ofert na realizacje zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla gminy Gniew na 2020 rok.