Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gniew

Burmistrz Miasta i Gminy Gniew ogłasza z dniem 29 kwietnia 2015 r. otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Gniew w zakresie: „PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM”

pobierz: Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gniew