Konsultacyjne dotyczące realizacji programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii

Nawiązując do Zarządzenia Nr 103/15 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 24 sierpnia 2015 roku w sprawie opracowywania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy na rok 2016 zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych i przedstawicieli jednostek wymienionych w art.3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie na spotkanie konsultacyjne dotyczące realizacji programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.
Wymienione konsultacje odbędą się w dniu: 9 września 2015 roku w sali kameralnej Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gniewie przy ulicy Plac Grunwaldzki 16/17

Stanisław Lamkiewicz
Kierownik M-GOPS Gniew