Kominikat

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych nowy okres zasiłkowy rozpocznie się z dniem 1 listopada 2010 r.

– przyjmowanie wypełnionych wniosków w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2010/2011 od dnia 1 września.

Do wypełnionego wniosku należy dołączyć:

1. zaświadczenie o przychodach za 2009 rok wszystkich pełnoletnich członków rodziny
2. nakaz płatniczy za 2009 r. (osoby posiadające gospodarstwo rolne)
3. zaświadczenie od komornika sądowego o egzekucji alimentów za 2009 r. (dotyczy osób, które nie otrzymują w pełnej wysokości zasądzonych alimentów wyrokiem sądowym)
4. zaświadczenie ze szkoły na rok szkolny 2010/2011 (dotyczy dzieci od 16 roku życia).

Wnioski można pobierać w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej (pokój nr 1) od sierpnia w celu wcześniejszego wypełnienia go w domu.

Z-ca Kierownika M-GOPS
M. Wolnik