Informacja o wyniku naboru na stanowisko terapeuta ds. uzależnień

Informacja o wyniku naboru na stanowisko terapeuta ds. uzależnień

w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewie

Informuję, że w odpowiedzi na ogłoszony nabór w dniu 08.12.2022 roku na stanowisko terapeuta ds. uzależnień wybrany został:
Pan Grzegorz Połomski zam. Gniew.

Szczegóły informacji o wyniku naboru