Informacja o wyniku naboru na stanowisko specjalista psychoterapii uzależnień

Informacja o wyniku naboru na stanowisko specjalista psychoterapii uzależnień

w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewie

Informuję, że w odpowiedzi na ogłoszony nabór w dniu 08.12.2022 roku na stanowisko ds. specjalista psychoterapii uzależnień wybrana została:
Pani Justyna Szweda, zam. Owidz.

Szczegóły informacji o wyniku naboru