Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 14/2022 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie z dnia: 16.12.2022 roku informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewie do zatrudnienia na stanowisku:

od starszego referenta do inspektora ds. świadczeń

w Zespole Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego

wybrana została Pani Aleksandra Kamrowska zam. w Szprudowie

https://mgopsgniew.bip.gov.pl/fobjects/download/1377147/informacja-o-wynikach-naboru-na-stanowisko-urzednicze-pdf.html