Informacja o wyborze oferty – usługi opiekuńcze

Dotyczy:

Świadczenie usług opiekuńczych w warunkach domowych w gminie Gniew w roku 2022.

szczegóły informacji