Informacja o rozstrzygnięciu otwartego naboru na partnera

w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Poddziałania 6.2.2. Rozwój Usług Społecznych, ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – konkurs nr RPPM 06.02.02-IZ.00-22-001/22

Informuję, że w dniu 08.03.2022r. został rozstrzygnięty otwarty nabór na partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Poddziałania 6.2.2. Rozwój Usług Społecznych ogłoszony 15 lutego 2022r. przez Miasto i Gmina Gniew, Plac Grunwaldzki 1, 83-140 Gniew/Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewie, Osiedle Witosa 9, 83-140 Gniew

W ramach naboru zostało wybrane:

Stowarzyszenie Kolory Życia, Plac Św. Grzegorza 5, 83-110 Tczew

Oferta spełniła w optymalnym stopniu wymagania przedstawione w ogłoszeniu o naborze.

pobierz ogłoszenie: nabór na partnera projektu