Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizacje zadań z zakresu zdrowia publicznego w 2019 roku