Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert

Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Gniew na 2018 rok.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert