Informacja o liczbie kandydatów – Księgowa

Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowisko urzędnicze: Księgowa w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewie