Informacja dotycząca wniosków o wypłatę dodatku węglowego składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej ePUAP

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewie, informuje że wnioski o wypłatę dodatku węglowego składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej ePUAP. zgodnie z art. 2 ust. 14 ustawy o dodatku węglowym (dz. U. z 2022 r. poz. 1692) muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnionym z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego przesłane jako załącznik do dokumentu nie podpisane elektronicznie będą pozostawione bez rozpatrzenia.

Jednocześnie informujemy, że przy wysyłaniu całości dokumentu również musi być podpis elektroniczny.