INFORMACJA

W związku z Ustawą z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, decyzjami podjętymi przez rząd, a także w związku z Zarządzeniem Nr 43/2020 z dnia 12 marca 2020 roku Burmistrza Miasta i Gminy Gniew, w celu minimalizacji możliwości wystąpienia bądź rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV Przewodniczący Zespołu na czas 11 marca do dnia 25 marca br odwołuje posiedzenia Grup Roboczych. O powyższym poinformowano telefonicznie członków Grup Roboczych.
Na podstawie przekazanego polecenia Wojewody Pomorskiego z dnia 11 marca 2020 roku (wydanego w oparciu o art. 11 ust. 1 2020 roku ustawy z dnia 2 marca 2020 roku) o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, decyzjami podjętymi przez rząd, a także w związku z Zarządzeniem Nr 48/20 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 23 marca 2020r., w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 43/2020 z dnia 12 marca 2020 roku Burmistrza Miasta i Gminy Gniew w sprawie wprowadzenia prewencyjnych zasad związanych ze stwierdzonymi przypadkami koronawirusa SARS-CoV-2 (COVID-19) na terenie Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujących na terenie Gminy Gniew w §5 zmienia się treść §9, który otrzymuje nowe brzmienie „Zarządzenie obowiązuje do dnia 10 kwietnia 2020 roku” w związku z tym nie odbędą się posiedzenia Grup Roboczych.