INFORMACJA

W związku z sytuacją związaną z wojną tocząca się na terenie Ukrainy i działaniami podjętymi na rzecz pomocy uchodźcom przybywającym na teren naszej gminy Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewie uruchamia od dnia 1 marca 2022 r. numer telefonu (+48 781 025 232), pod którym dyżurować będą od godz. 15.30 pracownicy Ośrodka, w celu udzielenia wszelkich informacji dotyczących  koordynacji działań na rzecz uchodźców wymagających pomocy.

Jednocześnie pragniemy podziękować wszystkim osobom i instytucjom, które już włączyły się w pomoc w formie zbiórek oraz udostępnienia własnych lokali mieszkalnych uchodźcom z Ukrainy.

Kontakt z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie

  1.   od godz. 7.30 do 15.30 –  (+48)  58 535 22 17  lub   (+48)  781 025 232
  2.   po godz. 15.30  –  (+48)  781 025 232