Harmonogram wypłat zasiłków na 2021

Harmonogram wypłat zasiłków rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia rodzicielskiego i świadczenia wychowawczego (500+)

od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r.

  A – K

20.01.21r., 18.02.21r., 18.03.21r.,20.04.21r., 20.05.21r., 17.06.21r., 20.07.21r., 19.08.21r., 20.09.21r. 20.10.21r., 18.11.2021r., 16.12.21r.

L – Z

21.01.21r., 19.02.21r., 19.03.21r., 21.04.21r., 21.05.21r., 18.06.21r., 21.07.21r., 20.08.21r., 21.09.21r., 21.10.21r., 19.11.21r., 17.12.21r.

Wypłata  zasiłku  dla  opiekuna oraz funduszu alimentacyjnego  w grudniu w dniu 16.12.2021r.