Harmonogram wypłat zasiłków na 2022

Harmonogram wypłat zasiłków rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia rodzicielskiego, zasiłku dla opiekuna i funduszu alimentacyjnego

od 01.06. 2022r. do 31 grudnia 2022r.

 

w dniach:

27.06.22r., 27.07.22r., 26.08.22r., 27.09.22r. 27.10.22r., 28.11.2022r., 14.12.22r.