Harmonogram wypłat zasiłków

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewie informuje, że wypłata zasiłków rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia rodzicielskiego, świadczeń z funduszu alimentacyjnego:
od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.
będzie dokonywana w następujących terminach:

 • 26.01.2024r.
 • 27.02.2024r.
 • 27.03.2024r.
 • 26.04.2024r.
 • 27.05.2024r.
 • 27.06.2024r.
 • 26.07.2024r.
 • 27.08.2024r.
 • 27.09.2024r.
 • 28.10.2024r.
 • 27.11.2024r.
 • 19.12.2024r.