Darmowe szkolenia

M-GOPS w Gniewie we współpracy z Bankiem Żywności organizuje szkolenie dla osób korzystających z pomocy rzeczowej w formie żywności. Zaplanowano dwa szkolenia o tematyce:
Budżet domowy, który odbędzie się w dniu: 5.11.2019 roku o godzinie 9:00
Wyżej wymienione szkolenia odbędą się w siedzibie M-GOPS przy ulicy Krasickiego 8.
Zapraszamy chętne osoby.