„Opaski bezpieczeństwa”, trafiły do 32 seniorów 65+ z terenu gminy Gniew. Pozwalają kontrolować różnego rodzaju parametry, a w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia można dzięki nim wezwać pomoc.

II Moduł Programu „Korpus Wsparcia Seniorów”, w ramach którego wręczono „opaski bezpieczeństwa”, realizowany jest przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Gniewie od 01.07.2022 r. do 31.12.2022 r. Gmina Gniew pozyskała na ten cel środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, mającego na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych, przez zwiększenie dostępu do tzw. opaski bezpieczeństwa.

„Opaska bezpieczeństwa” to niewielkie urządzenie, przypominające zegarek na rękę.

Jest lekka, łatwa w obsłudze – ma tylko jeden przycisk, a wśród jej funkcji wymienić należy: przycisk sos, detektor upadku, funkcję lokalizacji, pomiar ciśnienia oraz puls, godzinę oraz datę, krokomierz.

Opaska posiada połączenie z systemem  Teleopieki, w którym przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę pracują ratownicy medyczni. Ratownicy nadzorują, rejestrują i przyjmują zgłoszenia alarmowe, a także nawiązują połączenia głosowe z Użytkownikiem celem weryfikacji stanu zdrowia, wezwania odpowiednich służb ratunkowych oraz powiadomienia opiekunów zgłoszonych do kontaktu. Każde omdlenie czy upadek jest natychmiast rejestrowane.

   

„Promowanie wśród dzieci i młodzieży zdrowego stylu życia bez alkoholu”.

„Promowanie wśród dzieci i młodzieży zdrowego stylu życia bez alkoholu”. Pod takim tytułem w okresie od 5 maja 2022r. do 15 czerwca 2022r. firma CejerSKI&SUN przeprowadziła 26 prelekcji w naszej gminie. Każda z nich trwała 1,5h. Nasi goście odwiedzili wszystkie szkoły podstawowe w Gminie Gniew, kilka przedszkoli oraz Dom Pomocy Społecznej i Środowiskowy Dom Samopomocy w Gniewie.

Gośćmi naszej gminy byli Kociewiacy: Michał Cejer z Opalenia i Alicja Grabowska z Tczewa. Nasi prelengenci mieli na celu pokazanie dzieciom z mniejszych miejscowości, że można spełniać marzenia i realizować swoje pasje bez względu na miejsce zamieszkania oraz, że lekarstwem na wszystko jest sport. Oprócz wielu ciekawych historii nasi goście przywieźli ze sobą sprzęt narciarski, specjalistyczny sprzęt wysokogórski czy kombinezon narciarza alpejskiego, a nawet trickboard – deska do ćwiczenia równowagi, na której dzieci i młodzież mogły spróbować swoich sił. Z Japonii Michał przywiózł również zabawkę Kendama – okazało się, że w naszej gminie kilkoro dzieci wykazało się nie lada umiejętnościami. Pokaz był multimedialny: były i zdjęcia i wideo, różne ciekawostki, a na koniec każdego wykładu każdy mógł zapytać naszych gości o interesujące ich kwestie.

Kim są nasi prelengenci: Michał zwiedził 35 krajów świata na 3 różnych kontynentach, pracował w 9 krajach świata, szkolił kursantów z ponad 14 krajów. Jest zawodowym instruktorem narciarstwa, instruktorem windsurfingu i tenisa ziemnego. Spełnił swoje marzenia i m.in pracował jako instruktor narciarstwa w Japonii “nurkując” tam po pas w śniegu i w lazurowych wodach Japońskich Hawajów. Jest aktualnie wicemistrzem Pucharu Polski amatorów w narciarstwie alpejskim. Jako dziennikarz pisze artykuły do największego magazynu o narciarstwie w Polsce. Wywiad z nim zrobiło Polskie Radio Czwórka i Japońska telewizja. Dwa miesiące temu zjechał z najwyższego szczytu Polski – Rysów na nartach, a w ciągu dwóch lat chce zjechać z Mont Blanc – najwyższego szczytu Europy.

Alicja to wieloletni ratownik WOPR i instruktor pływania.  Współprowadziła sekcję psów ratowniczych Tczewskiego WOPR. Przejechała dziesiątki szkół w województwie Pomorskim robiąc warsztaty ratownicze z psami. Oprócz tego jest również instruktorką windsurfingu i miłośniczką podróży. Od kilku lat wspólnie z Michałem zwiedza świat. Dba o bezpieczeństwo na jego wyprawach. 

Mamy nadzieję, że te ciekawe spotkania, pobudziły wyobraźnię, stały się zachętą do rozwijania zainteresowań i pasji, do poznawania świata i zdobywania wiedzy, do prowadzenia zdrowego, sportowego trybu życia i przede wszystkim do realizowania marzeń. Wszystkie dzieci i młodzież obecna na wykładach mogą wybrać się na obozy letnie i zimowe z firmą CejerSKI&SUN, gdyż każdy z nich dzięki uczestnictwu w wykładach ma zniżkę na obozy. Więcej informacji na stronie internetowej: www.cejerski.pl.

Informacje dot. zagrożenia handlem ludźmi i dane kontaktowe do Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla Ofiar Handlu Ludźmi

Departament Spraw Międzynarodowych i Migracji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji poniżej przekazuję informację dotyczącą strony opracowanej przez MSWiA i Straż Graniczną.
Strona zawiera podstawowe informacje dot. zagrożenia handlem ludźmi i dane kontaktowe do Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla Ofiar Handlu Ludźmi. Poniższe linki umożliwiają samodzielne umieszczenie informacji na stronach internetowych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. Pliki wideo (w języku polskim i ukraińskim) dotyczące kampanii „Nie ufaj bezgranicznie. Nie stań się ofiarą handlu ludźmi” zostały opublikowane

na kanale YouTube oraz stronie MSWiA:
wersja polska:   https://www.youtube.com/watch?v=YMl9s_u65qI
wersja ukraińska:   https://www.youtube.com/watch?v=l2q3rU0YtyI
polska wersja strony MSWiA:  https://www.gov.pl/web/mswia/informacja-dla-uchodzcow-z-ukrainy
angielska wersja strony MSWiA: https://www.gov.pl/web/mswia-en/information-for-refugees-from-ukraine

Zarządzenie NR 66/22 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew

ZARZĄDZENIE NR 66/22 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW  z dnia 13 maja 2022 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdzialania Narkomanii dla Gminy Gniew na lata 2022-2023

Zarządzenie nr 66/22

Zapraszamy do składania ofert na dostawę opasek bezpieczeństwa

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewie zaprasza do składania ofert na: dostawę „opasek bezpieczeństwa”- urządzeń do świadczenia  usługi opieki na odległość na rzecz osób starszych – mieszkańców Gminy Gniew w wieku 65 lat i więcej oraz świadczenie usługi obsługi systemu sprawowania całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu -w ramach wniosku o dofinansowanie z Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.
Termin składania ofert: do 06.05.2022 r. na adres e-mail: poczta@mgops.gniew.pl do godz. 15:00.

załącznik zapytanie ofertowe

„Korpus Wsparcia Seniorów”

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewie, przystąpił do realizacji II modułu programu pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022, realizowanego w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, mającego na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych, przez zwiększanie dostępu do tzw. opaski bezpieczeństwa.
Realizacja programu „Korpus Wsparcia Seniorów” obejmuje swoim zakresem Moduł II, który ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla seniorów w wieku 65 lat i więcej, przez zwiększanie dostępu do „opieki na odległość” poprzez zakup tzw. „opasek bezpieczeństwa” wraz z systemem obsługi, wyposażonych w co najmniej trzy z następujących funkcji: przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS, detektor upadku, czujnik zdjęcia opaski, lokalizator GPS, funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami, funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe.

Do udziału w programie będą kwalifikowani seniorzy w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwo domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Do udziału w programie będą kwalifikowane w pierwszej kolejności osoby samotne.

Udział w programie jest całkowicie bezpłatny.

Liczba opasek bezpieczeństwa ograniczona.

ZAPROSZENIE DO ZGŁASZANIA SIĘ:
 Osoby w wieku 65+ zainteresowane bezpłatnym skorzystaniem z opasek bezpieczeństwa wraz z systemem zdalnej teleopieki proszone są o kontakt telefoniczny z pracownikiem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie, Panią Anną Sosik pod numerem telefonu 58 535 22 17

 WAŻNE:
 Karty zgłoszeniowe przyjmowane są do dnia 6 maja 2022 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewie, Osiedle Witosa 9.

Samo zgłoszenie nie jest równoznaczne z objęciem omawianym wsparciem.

O przyjęciu do programu nie decyduje kolejność zgłoszeń.

Pobierz:
Karta zgłoszeniowa – wersja edytowalna
Karta zgłoszeniowa – wersja pdf

Informacja !

Na podstawie Zarządzenia Nr 16/2021 Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie z dnia 27.12.2021 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy oraz godzin pracy w dni przedświąteczne w roku 2022 dla pracowników Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie, informuje się, iż:

 Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewie w dniu 15.04.2022 r. (Wielki Piątek) czynny będzie w godzinach od 730 do 1200.

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu ofert z zakresu zdrowia publicznego dla gminy Gniew

ZARZĄDZENIE NR 52/2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW
z dnia 6 kwietnia 2022 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Gniew na lata 2022-2023

Zarządzenie nr 52/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew

Oferta zadania

Sprawozdanie 2022

Zaktualizowany harmonogram i kosztorys zdrowie publiczne