Zapraszamy do wspólnej zabawy

Dzienny Dom Senior+ w Gniewie zaprasza mieszkańców gminy Gniew oraz osoby przybyłe z Ukrainy zamieszkujące na terenie naszej gminy do wspólnej zabawy.
W programie zabawy animacyjne dla dzieci i dorosłych, punkt opieki medycznej, stoisko z poczęstunkiem oraz ,,Skocznie i radośnie z GOSiR w Gniewie” organizowany przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gniewie a w nim atrakcje dla dużych i małych min. dmuchane zjeżdżalnie, tor przeszkód oraz mnóstwo innych atrakcji.
Poznajmy się i pobawmy wspólnie. Zabierzcie ze sobą rodzinę, sąsiadów i przyjdźcie na stadion/ hali GOSiR w Gniewie przy ul. Kusocińskiego 10,  27 sierpnia 2022r. Strat godz 15.00.
Wydarzenie jest częścią projektu ,, Bez Granic” dofinansowanego w ramach programu ,,Działaj Lokalnie Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię rozwoju Filantropii w Polsce oraz Fundację Pokolenia, ze środków Gminy Gniew.

                                               

   

Dla ułatwienia nazwy podmiotów, by łatwiej było ich znaleźć i oznaczyć na FB

  1. Program Działaj Lokalnie – na FB jako „Działaj Lokalnie” @DzialajLokalnie link: https://www.facebook.com/DzialajLokalnie/
  2. nasza Fundacja – na FB jako „Fundacja Pokolenia” @fundacja.pokolenia link: https://www.facebook.com/fundacja.pokolenia/
  3. ARFP – na FB jako „Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce” @AkademiaRozwojuFilantropiiwPolsce link: https://www.facebook.com/AkademiaRozwojuFilantropiiwPolsce/
  4. Gmina Gniew – na FB jako „Gniew – miasto z charakterem” @GminaGniew link: https://www.facebook.com/GminaGniew/

Nabór na stanowisko psychoterapeuty

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie

ogłasza nabór na stanowisko

psychoterapeuty
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewie

praca na podstawie umowy cywilnoprawnej

na okres od sierpnia do listopada 2022r. (39 godzin)

Świadczenie usług z zakresu pomocy psychoterapeutycznej dla osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu w ramach zadań Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na rok 2022.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko psychoterapeuta

Załącznik nr 1 – oświadczenie

„Opaski bezpieczeństwa”, trafiły do 32 seniorów 65+ z terenu gminy Gniew. Pozwalają kontrolować różnego rodzaju parametry, a w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia można dzięki nim wezwać pomoc.

II Moduł Programu „Korpus Wsparcia Seniorów”, w ramach którego wręczono „opaski bezpieczeństwa”, realizowany jest przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Gniewie od 01.07.2022 r. do 31.12.2022 r. Gmina Gniew pozyskała na ten cel środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, mającego na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych, przez zwiększenie dostępu do tzw. opaski bezpieczeństwa.

„Opaska bezpieczeństwa” to niewielkie urządzenie, przypominające zegarek na rękę.

Jest lekka, łatwa w obsłudze – ma tylko jeden przycisk, a wśród jej funkcji wymienić należy: przycisk sos, detektor upadku, funkcję lokalizacji, pomiar ciśnienia oraz puls, godzinę oraz datę, krokomierz.

Opaska posiada połączenie z systemem  Teleopieki, w którym przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę pracują ratownicy medyczni. Ratownicy nadzorują, rejestrują i przyjmują zgłoszenia alarmowe, a także nawiązują połączenia głosowe z Użytkownikiem celem weryfikacji stanu zdrowia, wezwania odpowiednich służb ratunkowych oraz powiadomienia opiekunów zgłoszonych do kontaktu. Każde omdlenie czy upadek jest natychmiast rejestrowane.