Harmonogram wypłat zasiłków na 2022

Harmonogram wypłat zasiłków rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia rodzicielskiego, zasiłku dla opiekuna i funduszu alimentacyjnego

od 01.06. 2022r. do 31 grudnia 2022r.

 

w dniach:

27.06.22r., 27.07.22r., 26.08.22r., 27.09.22r. 27.10.22r., 28.11.2022r., 14.12.22r.

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Psychoterapeuta

Informuję, że w odpowiedzi na ogłoszony nabór w dniu 06.12.2021 roku na stanowisko psychoterapeuta wybrana została

Pani Alicja Grabska zam. Lisewo Malborskie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Alicja Grabska w optymalnym stopniu spełnia wymagania przedstawione w ogłoszeniu o naborze. Kandydatkę cechuje długoletnie doświadczenie w pracy z osobami doznającymi przemocy w rodzinie, osobami uzależnionymi od alkoholu i współuzależnionymi. Zdobyta wiedza teoretyczna i praktyczna dają znaczną gwarancję prawidłowego wykonywania powierzonych zadań.

szczegóły ogłoszenia

Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. edukacji sprawców przemocy i ich rodzin w M-GOPS w Gniewie

Informuję, że w odpowiedzi na ogłoszony nabór w dniu 06.12.2021 roku na stanowisko ds. edukacji sprawców przemocy i ich rodzin wybrana została:

Pani Bożena Karzyńska zam. Gniew.

 Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Bożena Karzyńska w optymalnym stopniu spełnia wymagania przedstawione w ogłoszeniu o naborze. Kandydatkę cechuje długoletnie doświadczenie w pracy z osobami doznającymi przemocy w rodzinie jak i stosującymi przemoc w rodzinie, osobami uzależnionymi od alkoholu i współuzależnionymi. Zdobyta wiedza teoretyczna i praktyczna dają znaczną gwarancję prawidłowego wykonywania powierzonych zadań.

szczegóły ogłoszenia

Informacja z otwarcia ofert – usługi

Gniew, 21.12.2021 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy:

Świadczenie usług opiekuńczych w warunkach domowych w gminie Gniew w roku 2022.

Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.), zamawiający informuje, że
w postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

Więcej „Informacja z otwarcia ofert – usługi”

Informacja !

Na podstawie Zarządzenia Nr 13/2021 Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie z dnia 13.12.2021 r. informuje się, iż Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

 

  • w dniu 24.12.2021 r. (Wigilia – piątek) będzie nieczynny,
  • w dniu 31.12.2021 r. (Sylwester – piątek) czynny będzie w godzinach od 730 do 1200.

 

stanowisko: ds. edukacji i promocji zdrowia – nabór

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie

ogłasza nabór na stanowisko: ds. edukacji i promocji zdrowia

w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewie

83-140 Gniew, Osiedle Witosa 9

Świadczenie usług z zakresu edukacji i promocji zdrowia dla osób funkcjonujących w rodzinach z problemem alkoholowych oraz sprawców przemocy w rodzinie w ramach zadań z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Gniew na rok 2022. – Punkt Konsultacyjny

Więcej „stanowisko: ds. edukacji i promocji zdrowia – nabór”

Stanowisko ds. edukacji i profilaktyki dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym – nabór

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie

ogłasza nabór na stanowisko

ds. edukacji i profilaktyki dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym

w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewie

83-140 Gniew, Osiedle Witosa 9

Świadczenie usług z zakresu pracy z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowych oraz zagrożonych uzależnieniami w ramach zadań z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gniew na rok 2022.

Więcej „Stanowisko ds. edukacji i profilaktyki dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym – nabór”