Nasz bus

Od 12 stycznia br. po terenie naszej gminy jeździ nowy niebieski bus przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych (1 – no miejsce dla osoby niepełnosprawnej na wózku). Samochód dowozi pięć razy w tygodniu podopiecznych M-GOPS-u na zajęcia do Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Krasickiego 8 w Gniewie i odwozi ich po zajęciach do domu.

Auto kosztowało 97 900 zł. Dzięki wspólnej inicjatywie Referatu Społecznego Urzędu Miasta i Gminy w Gniewie oraz Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej udało się pozyskać na ten cel aż 59 400 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).
Procedura rozpoczęła się w marcu 2008 roku od złożenia wniosku, a już w grudniu odebrano samochód (Renault Trafic).

Głównym problemem był brak możliwości dojazdu osób niepełnosprawnych z terenu wsi na zajęcia w Środowiskowym Domu Samopomocy a także innych chorych na rehabilitację i do lekarzy specjalistów. Staramy się pomagać tym osobom a jest do dużo łatwiejsze właśnie dzięki busowi pozyskanemu poprzez projekt w Ramach „ Programu wyrównywania różnic między regionami – obszar D”.

Środowiskowy Dom Samopomocy działa w Gniewie już od 2006 roku. Jednak dopiero dzięki busowi udało się bardziej zachęcić do uczestnictwa w zajęciach ośrodka większą ilość podopiecznych M-GOPS-u. Warte podkreślenia jest też to, że zakup pojazdu pozwoli uczestnikom zajęć w większym zakresie rozwijać podstawowe umiejętności potrzebne do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie szczególnie poprzez stworzoną teraz możliwość częstszego udziału w zajęciach np. rehabilitacji czy terapii zajęciowej.
Sami podopieczni też nie kryją zadowolenia i bardzo się cieszą, że mają takiego busa.

Busem jednorazowo może jechać oprócz kierowcy 8 osób. Swoją pracę opiekun i kierowca zaczynają już o 630 kiedy to zabierają podopiecznych z najdalszych zakątków gminy(np. Opalenie, Dębowy Las czy też Małe Wyręby).

To nie jedyna dziedzina współpracy Ośrodka z PFRON-em. W tej chwili ośrodek realizuje także pilotażowy program pn. „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie”, obecnie realizujemy wypłaty środków pieniężnych w ramach tego programu. Przygotowujemy się także do drugiej edycji programu dla osób bezrobotnych: ”Upowszechnianie aktywnej integracji na terenie gminy Gniew” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Kapitał Ludzki już wkrótce zostanie w tej sprawie złożony aneks do umowy z Departamentem Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego
w Gdańsku.