Zmiana adresu poczty e-mail Ośrodka Pomocy

W związku z wymianą serwera informujemy, że uległ zmianie  nasz adres poczty elektronicznej.
Aktualny adres poczty to:  poczta@mgops.gniew.pl

Kierownik MGOPS w Gniewie
Stanisław Lamkiewicz