Grupy edukacyjne, konsultacje, porady

Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

siedziba w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewie, ul. Witosa 9

tel. 58 535-22-17

Przewodniczący Zespołu: Stanisław Lamkiewicz

Grupa edukacyjna i konsultacje indywidualne dla osób doznających przemocy w rodzinie w poniedziałki 8.30 do 11.30.

Grupa edukacyjna dla osób stosujących przemoc w rodzinie oraz dla chętnych z zakresu radzenia sobie ze złością oraz nt. zachowań asertywnych w soboty od godz. 11.30 do 13.00

Porady prawne dla osób poszkodowanych przestępstwem – w czwartki od 10.00 do 13.00 po uprzednim uzgodnieniu z pracownikami socjalnymi.