Gdzie szukać przemocy

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE

W przypadku wystąpienia w twoim domu przemocy

Pamiętaj, że nie jesteś sam!

Otwórz się i szukaj pomocy innych!

Ważne telefony

Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego na terenie gminy Gniew

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewie, ul. Witosa 9

od poniedziałku do piątku 7.30 – 15.30

tel. 58 535-22-17

e-mail: poczta@mgops.gniew.pl

Pracownicy socjalni

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewie, ul. Witosa 9

od poniedziałku do piątku 7.30 – 15.30

tel. 58 535-22-17

e-mail: poczta@mgops.gniew.pl

OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

„Niebieska Linia”

tel. 0-801-120-002

(od pon. do pt. w godz. 8.00 – 22.00, niedziela i święta każdego
godz. 8.00-16.00, z każdego miejsca w kraju połączenie jest bezpłatne)

www.niebieskalinia.pl

INNE, WAŻNE DLA CIEBIE TELEFONY

Policja – 997

Pogotowie Ratunkowe – 999

Telefon Alarmowy – 112

Policyjny Telefon Zaufania – 800 120 226

czynny codziennie w godz. 9.30 – 15.30

www.pokrzywdzeni.gov.pl

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy Przemocy w Rodzinie –
tel. 801 120 002

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Masz kontakt z przemocą – ZADZWOŃ!

INSTYTUCJA ADRES TELEFON
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Witosa 9, 83-140 Gniew 58 535-22-17
Komisariat Policji ul. Kościuszki 2, 83-140 Gniew 58 530-83-00,
kom. 607-240-361
Wydział Interwencji Kryzysowej ul. Wojska Polskiego 6, 83-110 Tczew 58 530-350-484,
kom. 508-350-484
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Wojska Polskiego 6, 83-110 Tczew 58 532-07-84
ZOZ Medical ul. Witosa 10,
83-140 Gniew
58 535-22-38,
58 535-22-90
Sąd Rejonowy ul. Kołłątaja 6,
83-110 Tczew
58 530-91-07
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej w Sprawach Rodzinnych ul. Paderewskiego 18,
83-110 Tczew
58 530-91-80
58 530-91-81
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej w Sprawach Karnych ul. Paderewskiego 18,
83-110 Tczew
58 530-91-80
58 530-91-81
Sąd Rejonowy Wydział III Rodzinny i Nieletnich ul. Kołłątaja 6,
83-110 Tczew
58 530-91-30
Sąd Rejonowy II Wydział Karny ul. Kołłątaja 6,
83-110 Tczew
58 530-91-20
58 530-91-25
Prokuratura Rejonowa ul. Sadowa 6,
83-110 Tczew
58 531-06-41
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Kołłątaja 5,
83-110 Tczew
58 531-10-09
Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia ul. Kasztanowa 2,
83-110 Tczew
58 728-50-46
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Przychodnia Leczenia Uzależnień ul. F. Chopina 9,
Stargard Gdański
58 562-94-93

58 562-71-95

Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia ul. Grudziądzka 6,
Kwidzyn
55 279-32-01
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ul. Rataja 10,

Rusocin

58 691-19-36

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

z siedzibą w Rusocinie koło Pruszcza Gdańskiego dysponuje 16 miejscami hotelowymi dla osób doznających przemocy w rodzinie.

Ośrodek oferuje bezpłatnie następującą pomoc:

– zapewnienie bezpieczeństwa (pobyt w hotelu) do 3 miesięcy

– poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, prawne i socjalne

– pomoc rzeczowa

– psychoedukacja

– grupa wsparcia

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia udziela pomocy, bez względu na miejsce zamieszkania osoby doznającej przemocy.