Nowy harmonogram wypłat

Od lutego 2020r. zmienia się harmonogram wypłat świadczeń wychowawczych  (500+), które będą wypłacane w tym samym dniu co świadczenia rodzinne.

 A – K
20.02.20r., 20.03.20r.,20.04.20r., 21.05.20r., 18.06.20r., 22.07.20r., 18.08.20r., 21.09.20r. 19.10.20r., 17.11.2020r., 17.12.20r.

L – Z
21.02.20r., 23.03.20r., 21.04.20r., 22.05.20r., 19.06.20r., 23.07.20r., 19.08.20r., 22.09.20r., 20.10.20r., 18.11.20r., 18.12.20r.