Nowy harmonogram wypłat

Harmonogram wypłat zasiłków rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia rodzicielskiego, świadczenia wychowawczego (500+), zasiłku dla opiekuna i funduszu alimentacyjnego

od 1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r.

  A – k

27.01.22r., 23.02.22r., 28.03.22r.,27.04.22r., 26.05.22r., 27.06.22r., 27.07.22r., 26.08.22r., 27.09.22r. 27.10.22r., 28.11.2022r., 14.12.22r.

  L – z

28.01.22r., 24.02.22r., 29.03.22r., 28.04.22r., 27.05.22r., 28.06.22r., 28.07.22r., 29.08.22r., 28.09.22r., 28.10.22r., 29.11.22r., 15.12.22r.


Wypłata funduszu alimentacyjnego  w lutym w dniu 28.02.2022r.