Sprawozdanie merytoryczno – finansowe

Publikujemy sprawozdanie merytoryczno – finansowe z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Gniew w 2013 roku.

pobierz: Sprawozdanie