Rozstrzygnięcie konkursu na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Gniew

Publikujemy informację o rozstrzygnięciu konkursu na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Gniew w zakresie: „Przeciwdziałania Uzależnieniom i Patologiom Społecznym”.

pobierz: INFORMACJĘ