Pliki do pobrania

I. Świadczenie wychowawcze „500+” – formularze na nowy okres, rozpoczynający się 1 października  2018 r.
II. Świadczenie „Dobry Start”

III. Zasiłek rodzinny – formularze na nowy okres zasiłkowy, rozpoczynający się 1 listopada 2018 r.

IV. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (tzw. becikowe) – formularze dla osób, które złożą wniosek po 31 października 2018 r.

V. Zasiłek pielęgnacyjny

VI. Specjalny zasiłek opiekuńczy – formularze na nowy okres zasiłkowy, rozpoczynający się 1 listopada 2018 r.

VII. Świadczenie pielęgnacyjne – formularze dla osób, które złożą wniosek po 31 października 2018 r.

VIII.  Świadczenie rodzicielskie – formularz dla osób, które złożą wniosek po 31 października 2018 r.

IX.  Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu – Program „Za Życiem”

X. Fundusz alimentacyjny
1. Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach

Wnioski na orzeczenie, wydanie legitymacji:
Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej do 16 lat
Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej pow. 16 lat
Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności do 16 lat
Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności pow. 16 lat
Zaświadczenie lekarskie stanie zdrowia dziecka
Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia