Paczki żywnościowe

M-GOPS w Gniewie informuje, że będzie powiadamiał telefonicznie o terminach odbioru paczek żywnościowych (osoby korzystające z tego rodzaju wsparcia) z Banku Żywności.