Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gniew

Burmistrz Miasta i Gminy Gniew zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych w dniach od 17 czerwca do 20 lipca 2016 roku projektu Uchwały Rady Miejskiej w Gniewie w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji w mieście Gniew.

Obwieszczenie – konsultacje społeczne

Projekt uchwały – wyznaczenie obszaru zdegradowanego

Załącznik Nr 1 do uchwały Diagnoza obszarów zdegradowanych i rewitalizacji

Załącznik Nr 2 do uchwały – podział miasta na obszary

Załącznik Nr 3 do uchwały – Stare Miasto

Załącznik Nr 4 do uchwały – Podzamcze