Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gniew

Burmistrz Miasta i Gminy Gniew ogłasza z dniem 21 kwietnia 2016 roku otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego gminy Gniew w zakresie „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”.

pobierz: Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gniew