Lokalny Program Rewitalizacji miasta Gniew do 2020 roku

Burmistrz Miasta i Gminy Gniew zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu: „Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Gniew do 2020 roku”, które przeprowadzone zostaną w okresie od 30.09.2016 do 31.10.2016 roku.

pdf   Obwieszczenie Burmistrza
pdf   Lokalny Program Rewitalizacji miasta Gniew