Konsultacje

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie zamieszcza do konsultacji projekt uchwały Rady Miejskiej w Gniewie w sprawie „Aktualizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta i Gminy Gniew na okres 2014 – 2020”. Uwagi prosimy wnosić e-mailowo do dnia 17 października br. na adres: poczta@mgops.gniew.pl.

projekt Uchwały Rady Miejskiej w Gniewie pobierz szczegóły

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na okres 2014 – 2020 pobierz szczegóły