Komunikat

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że od dnia 31 marca 2010 r. do  31.12.2011 r. został zwieszony warunek pozostawania matki dziecka pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

Do 31 grudnia 2011r., aby uzyskać prawo do tych świadczeń wystarczy przedstawić zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną, potwierdzające co najmniej jedno badanie kobiety  w okresie ciąży przeprowadzone przez lekarza ginekologa lub położną.

Osoby , które nie otrzymały dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia się dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka  z powodu niespełnienia zawieszonego wymogu , mają prawo ponownie złożyć wniosek o wypłatę  świadczeń w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy tj. od 31.03.2010 r.